top of page
Kinderen van Verzetsdeelnemers - Marjolein Dalhuisen
Video afspelen

Over dit project

Wanneer de oorlog eindigt, begint het leven met de herinneringen. Op deze website vertellen vijf kinderen van verzetsdeelnemers over het verzet van hun ouders, en de doorwerking van deze geschiedenis in hun eigen leven. De videoportretten, gemaakt door Marcel Prins, worden omlijst met het persoonlijke verhaal van de geportretteerde. Wat doet het met je als je ouders gearresteerd of omgebracht worden en het ouderlijk gezin ontwricht raakt? Hoe vorm je je identiteit als je je vader op jonge leeftijd door oorlogsgeweld hebt verloren?

 

Stichting 1940-1945
 

Sinds de bevrijding zet Stichting 1940-1945 zich in voor ondersteuning, op materieel en immaterieel gebied, van verzetsdeelnemers en hun gezinnen. Vanaf het begin was dit makkerhulp: de hulp werd verleend door verzetsdeelnemers aan verzetsdeelnemers. De onderlinge steun was van grote betekenis, men voelde zich begrepen. Bijna 75 jaar na de bevrijding probeert Stichting 1940-1945 een ontmoetingspunt te blijven voor de steeds kleiner wordende groep verzetsdeelnemers. Dit lukt vooral door inzet van vrijwilligers, tegenwoordig vaak kinderen van verzetsdeelnemers en andere groepen oorlogsgetroffenen, die bijeenkomsten organiseren waar men elkaar kan ontmoeten en spreken.

Bezoek de website voor meer informatie.

 

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld ondersteunt het WOII veld, getroffenen van oorlog en geweld (waaronder ook veteranen) met praktisch beleidsonderzoek, vorming en onderhouden van netwerken en concrete adviezen aan het veld. Daarnaast verzorgt het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld cursussen, trainingen, workshops, presentaties en congressen. Ook beschikt de organisatie over een uitgebreide bibliotheek gespecialiseerd in de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen, met de nadruk op de psychische en sociale gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.
 

Bezoek de website voor meer informatie.  

bottom of page